Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik toestemming krijgen om alleen maar nachtdiensten te werken?

Voorwaarden permanente nachtarbeid

Voor uitsluitend 's nachts werken gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moet zich een situatie voordoen die niet met uw functie te maken heeft. Het gaat om zeer bijzondere sociaal-maatschappelijke privéomstandigheden. U kunt aantonen dat het uiterst belangrijk om uw werk in permanente nachtdienst te doen.
  • Het gaat om een blijvend en regelmatig arbeidstijdpatroon. Hierbij wordt in elke periode van 4 weken maximaal 20 keer in een nachtdienst gewerkt.

U moet uw verzoek dan ook goed kunnen onderbouwen.

Aanvragen permanente nachtarbeid

Vindt u dat u aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u een ontheffing aanvragen via het digitale aanvraagformulier Permanente nachtarbeid op de website van de Inspectie SZW.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: