Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik overlijd?

Overlijdensuitkering bij meeste uitkeringen

Uw nabestaanden kunnen recht hebben op een overlijdensuitkering als u een van deze uitkeringen krijgt:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet);
  • AOW-uitkering;
  • Anw-uitkering.

Overlijdensuitkering voor nabestaanden

Nabestaanden die een overlijdensuitkering kunnen krijgen:

  • uw partner, of als die er niet is;
  • uw minderjarige kinderen, of als die er niet zijn;
  • degene met wie u in 1 huis woont. Die persoon moet op uw adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Hoogte overlijdensuitkering

De uitkering is gelijk aan een bruto maanduitkering. Uitkeringsinstantie UWV of de SVB keert ook het opgebouwde vakantiegeld uit, verminderd met de wettelijk verschuldigde inhoudingen. 

Aanvragen overlijdensuitkering

UWV of de SVB sturen na het overlijden automatisch een aanvraagformulier voor de uitkering.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON