Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat kan ik doen als ik ongelijk behandeld word bij een sollicitatie of op het werk?

Werkgever aanspreken op ongelijke behandeling

U neemt contact op met de werkgever en meldt dat u zich ongelijk behandeld voelt. U probeert dan eerst samen tot een oplossing te komen. Misschien kunt u gebruikmaken van een interne klachtenprocedure. U kunt ook de ondernemingsraad (OR) van de organisatie inschakelen.

Hulp en advies bij ongelijke behandeling op het werk

Als u er met uw (mogelijke) werkgever of de OR niet uitkomt, kunt u:

  • juridisch advies inwinnen, bijvoorbeeld bij een juridisch loket of bij uw vakbond;
  • een advocaat inschakelen die gespecialiseerd is in arbeidsrecht;
  • een antidiscriminatiebureau (ADB) raadplegen. Deze bureaus bieden hulp en advies bij discriminatie. In elke regio is een antidiscriminatiebureau te vinden.

Oordeel klacht door het College voor de Rechten van de Mens

U kunt een klacht over ongelijke behandeling melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit college beoordeelt uw klacht. Het oordeel is niet juridisch bindend, maar wordt in de praktijk vaak geaccepteerd en opgevolgd. Ook werkgevers, ondernemingsraden en belangenorganisaties kunnen bij het college terecht voor hulp en advies.

Rechter inschakelen bij ongelijke behandeling

U kunt uw zaak voorleggen aan de rechter. Als uw klacht gegrond is, kan de rechter u bijvoorbeeld een schadevergoeding toewijzen. De rechter is verplicht een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens mee te laten wegen in zijn vonnis. U bent overigens niet verplicht (eerst) langs het college te gaan, als u naar de rechter stapt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON