Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat zijn de regels voor een medische keuring bij een sollicitatie?

Regels medische keuring

De regels bij medische keuringen zijn onder andere:

  • In de vacature staat dat u voor de baan een medische keuring moet ondergaan.
  • U mag pas worden gekeurd als u de sollicitatieprocedure heeft doorlopen en de werkgever van plan is u aan te nemen.
  • Voor de keuring informeert de werkgever u schriftelijk over het doel van de keuring. En over de vragen en onderzoeken die onderdeel zijn van de keuring.
  • Een geregistreerde (bedrijfs)arts voert de keuring uit.
  • Tijdens de keuring kan de arts u vragen stellen over uw gezondheid. Hij mag alleen vragen stellen die van belang zijn voor het doel van de keuring.
  • De arts mag geen onderzoek doen naar ernstige ongeneeslijke ziektes, erfelijke aandoeningen en hiv. Ook mag hij u niet vragen of u zwanger bent.

De arts informeert u over de uitslag van de keuring. Ook geeft hij aan de werkgever door of u geschikt of ongeschikt bent bevonden. De arts mag geen medische informatie aan de werkgever doorgeven, tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Vrijwillige medische keuring

Als u al ergens in dienst bent, kan uw werkgever u ook een preventief medisch onderzoek (PMO, voorheen PAGO) aanbieden. Zo'n onderzoek is niet verplicht. U kunt zelf beslissen of u hieraan deelneemt. Bij dit onderzoek kijkt de bedrijfsarts of u door werkomstandigheden last heeft van uw gezondheid. De resultaten van het medisch onderzoek worden niet aan uw werkgever doorgegeven. U kunt er wel voor kiezen ze met uw werkgever te bespreken.

Klacht over medische keuring

Als u klachten heeft over de medische keuring, kunt u deze eerst bespreken met de keurende arts en de werkgever. Veel bedrijven hebben een klachtenregeling voor medische keuringen.

Als u er niet uitkomt met de werkgever, kunt u een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON