Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Bouw ik pensioen op als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raak of werkloos word?

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Het is belangrijk om uit te zoeken hoe het zit met de premievrijstelling als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. De premievrijstelling is een aanvullende verzekering die zorgt dat de pensioenopbouw doorgaat bij arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw pensioenfonds.

Pensioenopbouw bij werkloosheid

Als u werkloos wordt, ontstaat er een pensioengat. Maar misschien kunt u gebruikmaken van de regeling van Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). U moet dan 40 jaar of ouder zijn en een WW-uitkering krijgen die vóór 2011 is ingegaan.

Per 1 juli 2014 sluit FVP definitief. Werknemers van 40 jaar of ouder waarvan het WW-recht is ingegaan op of na 1 januari 2011 komen niet meer in aanmerking voor een bijdrage in de pensioenopbouw. In mei 2014 worden de laatste FVP-bijdragen uitbetaald.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Arbeidsongeschiktheid

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: