Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving TW

2011 2012 2013
Bron: UWV, jaarverslag
Aantal geconstateerde overtredingen met financiële benadeling (x 1.000) 2,3 2 2,5
Totaal benadelingbedrag (x € 1 mln) 5,2 4,8 9,1
Download: HTML | CSV | Excel | JSON