Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik van baan verander?

Pensioen bij nieuwe baan in dezelfde bedrijfstak

Blijft u binnen dezelfde bedrijfstak werken en is deelname aan een pensioenregeling verplicht in deze bedrijfstak? Dan verandert er voor u niets. Uw pensioenopbouw loopt gewoon door bij hetzelfde pensioenfonds.

Waardeoverdracht pensioenrechten

Gaat u over naar een andere pensioenregeling? Dan kunt u meestal uw opgebouwde pensioenrechten overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Of dit kan en of dit gunstig is, kunt u navragen bij uw pensioenfonds. Vraag bijvoorbeeld een offerte aan bij het nieuwe pensioenfonds.

Pensioenbreuk

Verandert u van baan en laat u de eerder opgebouwde pensioenaanspraken achter bij uw oude pensioenfonds? Dan kunt u te maken krijgen met een pensioenbreuk. Uw oude pensioenrechten worden dan niet meer actief opgebouwd. Of de oude pensioenrechten worden niet geïndexeerd. Dat betekent dat het pensioen niet wordt aangepast aan loonontwikkelingen en prijsontwikkelingen.

Te lage dekkingsgraad pensioen

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de bezittingen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen die het fonds heeft. Wordt uw verzoek tot waardeoverdracht afgewezen omdat de dekkingsgraad te laag is? Dan ontvangt u automatisch bericht wanneer de dekkingsgraad weer boven de grens van 100% ligt. Het pensioenfonds kan dan weer meewerken aan de waardeoverdracht.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: