Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is VUT en prepensioen?

VUT

VUT-regelingen zijn zogenaamde omslagregelingen. Dat betekent dat u als werkende premie betaalt voor de uitkeringen aan mensen die op dat moment al gebruikmaken van de VUT. Dat gebeurt per bedrijf of per sector.

Prepensioen

Prepensioen is een vervanger voor de VUT-regeling. Het is een individuele pensioenregeling waarbij u premie betaalt om zelf vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Net als de VUT-regeling wordt de prepensioenregeling in overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties vastgesteld.

Niet meer aftrekbaar van belasting

Sinds 2006 zijn VUT en prepensioen fiscaal minder aantrekkelijk. De werknemerspremies voor de VUT zijn niet meer aftrekbaar van de belasting. Behalve voor mensen die op 1 januari 2005 al 55 jaar of ouder waren. Ook moet er sinds 2006 belasting betaald worden over de werkgeversbijdrage.

De opbouw van prepensioen is sinds 2006 nog mogelijk voor deelnemers die op 1 januari 2005 al 55 jaar of ouder waren. Voor 55-minners is het ook nog mogelijk, maar fiscaal zeer onaantrekkelijk.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik subsidie krijgen om kunst te kopen?
Kan ik korting krijgen op de toegangsprijs van een museum?
Wat zijn themajaren en culturele hoofdsteden?

Externe artikelen
Vervroegde uittreding en prepensioen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON