Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke gevolgen zijn er als ik na ingang van mijn AOW, (pre-)pensioen of VUT doorwerk?

Geen gevolgen voor AOW en pensioen

Extra inkomen naast uw AOW heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW. Een aanvullend pensioen van uw werkgever of bijverdiensten worden niet afgetrokken van uw AOW. Doorwerken heeft ook geen gevolgen voor het aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd.

Gevolgen voor VUT en prepensioen

Bent u met de VUT of prepensioen? Dan mag u vaak bijverdienen tot een bepaald percentage van uw oude inkomen. Of dit mag en hoeveel u mag bijverdienen, verschilt per regeling. Neem voor meer informatie contact op met de pensioenuitvoerder die uw prepensioen of VUT uitkeert.

Gevolgen voor arbeidsvoorwaarden

Wilt u doorwerken na uw AOW-leeftijd? Dan verandert een deel van uw arbeidsvoorwaarden. Zo heeft u bijvoorbeeld geen recht meer op het minimumloon. En u bent niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Makkelijker doorwerken na AOW

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om na de AOW-leeftijd door te werken. Werknemers die doorwerken krijgen recht op minimumloon en de mogelijkheden voor tijdelijke contracten worden verruimd. Dit staat in het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De Tweede en Eerste Kamer moeten dit wetsvoorstel nog behandelen en goedkeuren. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels ingaan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
AOW
Vervroegde uittreding en prepensioen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: