Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is een nabestaandenpensioen?

Soorten nabestaandenpensioen

Er zijn verschillende nabestaandenpensioenen:

 • Algemene nabestaandenwet (Anw)

  De Algemene nabestaandenwet (Anw) geeft nabestaanden een basisuitkering. Iedere inwoner van Nederland is automatisch verzekerd voor de Anw. 
 • Aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak 

  Werkte de partner in loondienst?  Dan heeft de nabestaande meestal recht op een aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak. Dit komt bovenop de nabestaandenuitkering.
 • Levensverzekering

  Een particuliere levensverzekering zorgt ervoor dat de nabestaande extra inkomen heeft na het overlijden van de partner.

Nabestaandenpensioen van de zaak

Er zijn 2 soorten nabestaandenpensioen van de zaak:

 • Nabestaandenpensioen op opbouwbasis

  U bouwt ieder jaar kapitaal op. Het recht op het opgebouwde nabestaandenpensioen vervalt niet. Ook niet bij ontslag bijvoorbeeld of als u stopt met betalen van de premie. 
 • Nabestaandenpensioen op risicobasis

  Bij dit nabestaandenpensioen bestaat het risico dat de nabestaande geen uitkering krijgt. Overlijdt u op het moment dat u in loondienst bent? Dan ontvangt uw partner een uitkering. Wordt u werkloos en overlijdt u tijdens deze periode van werkloosheid? Dan heeft uw partner geen recht op een nabestaandenpensioen van uw ex-werkgever.

Hoogte nabestaandenpensioen

De hoogte van het aanvullend nabestaandenpensioen is meestal gekoppeld aan het ouderdomspensioen. En is afhankelijk van uw salaris en het aantal maximaal te bereiken dienstjaren. Overlijdt u voordat u de pensioenleeftijd bereikt? Dan tellen de jaren tussen het moment van overlijden en de oorspronkelijke pensioenleeftijd mee voor de berekening.

Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt u het beste contact opnemen met uw pensioenfonds.

Nabestaandenpensioen voor ex-partner

Bij een echtscheiding krijgt de ex-partner een deel van het opgebouwde nabestaandenpensioen. Het gaat dan om het deel dat voor de scheiding is opgebouwd. Dit wordt het bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Een eventuele nieuwe partner ontvangt het deel dat is opgebouwd na de scheiding.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Stichting Pensioenfonds ABP

Download: HTML | CSV | Excel | JSON