Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik mijn opgebouwde pensioen omzetten naar een partnerpensioen of een ouderdomspensioen?

Partnerpensioen uitruilen

Heeft u geen partner? Dan ligt het voor de hand om partnerpensioen uit te ruilen voor meer ouderdomspensioen. U kunt ook afzien van een nabestaandenpensioen omdat uw partner voldoende eigen inkomsten heeft. Het recht op uitruil geldt alleen voor pensioenrechten opgebouwd na 1 januari 2002.

Pensioenuitruil niet altijd mogelijk

Uitruil is niet bij alle pensioenen mogelijk. Het kan alleen bij pensioenregelingen waarbij het nabestaandenpensioen op opbouwbasis is verzekerd. Bij nabestaandenpensioen op risicobasis kan soms wel een deel van het ouderdomspensioen omgezet worden in nabestaandenpensioen. U kunt bij uw pensioenverzekeraar(s) navragen wat de mogelijkheden zijn.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Pensioen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: