Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is het minimumloon per uur?

Bedragen minimumloon per uur met ingang van 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 stijgen het minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen in de tabel zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

Bedragen minimumloon per uur (bruto) per 1 januari 2015
leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 per week
23 jaar en ouder € 9,63 € 9,12 € 8,66
22 jaar € 8,18 € 7,75 € 7,36
21 jaar € 6,98 € 6,61 € 6,28
20 jaar € 5,92 € 5,61 € 5,33
19 jaar € 5,05 € 4,79 € 4,55
18 jaar € 4,38 € 4,15 € 3,94
17 jaar € 3,80 € 3,60 € 3,42
16 jaar € 3,32 € 3,15 € 2,99
15 jaar € 2,89 € 2,74 € 2,60

Minimumloon per uur met ingang van 1 juli 2014

De bedragen in de tabel zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

Bedragen minimumloon per uur (bruto) per 1 juli 2014
leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 per week
23 jaar en ouder € 9,58 € 9,08 € 8,63
22 jaar € 8,15 € 7,72 € 7,33
21 jaar € 6,95 € 6,58 € 6,25
20 jaar € 5,89 € 5,58 € 5,31
19 jaar € 5,03 € 4,77 € 4,53
18 jaar € 4,36 € 4,13 € 3,93
17 jaar € 3,79 € 3,59 € 3,41
16 jaar € 3,31 € 3,13 € 2,98
15 jaar € 2,88 € 2,72 € 2,59

Bedragen zijn een richtlijn

De bedragen voor het minimumuurloon gelden als richtlijn. Uw werkgever moet altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Afronding van het totaalbedrag mag niet leiden tot een salaris dat lager is dan het wettelijk minimumloon.

Berekenen minimumloon per uur parttimer

U werkt parttime en u wilt weten hoeveel u minimaal moet verdienen?

  • Neem het minimumloon per week.
  • Deel dat door het aantal uur per week dat u moet werken bij een volledig dienstverband.
  • Vermenigvuldig dat met het aantal uur dat u werkt.

Bijvoorbeeld: U bent 23 jaar en werkt 24 uur per week. In uw bedrijf geldt een volledige werkweek van 38 uur. Het minimumweekloon dat voor u geldt is € 345,05. Dan deelt u € 345,05 door 38, en vermenigvuldigt het met 24. U moet dan minimaal € 217,92 bruto per week betaald krijgen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON