Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is het minimumloon?

Bedragen minimumloon per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 stijgen de bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

Bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2015
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.501,80 € 346,55 € 69,31
22 jaar € 1.276,55 € 294,55 € 58,91
21 jaar € 1.088,80 € 251,25 € 50,25
20 jaar €    923,60 € 213,15 € 42,63
19 jaar €    788,45 € 181,95 € 36,39
18 jaar €    683,30 € 157,70 € 31,54
17 jaar €    593,20 € 136,90 € 27,38
16 jaar €    518,10 € 119,55 € 23,91
15 jaar €    450,55 € 103,95 € 20,79

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Minimumloon per 1 juli 2014

leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.495,20 € 345,05 € 69,01
22 jaar € 1.270,90 € 293,30 € 58,66
21 jaar € 1.084,00 € 250,15 € 50,03
20 jaar €    919,55 € 212,20 € 42,44
19 jaar €    785,00 € 181,15 € 36,23
18 jaar €    680,30 € 157,00 € 31,40
17 jaar €    590,60 € 136,30 € 27,26
16 jaar €    515,85 € 119,05 € 23,81
15 jaar €    448,55 € 103,50 € 20,70

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Werkuren volledig dienstverband

Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week. 

Hoogte nettominimumloon

Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.

Op de website Loonwijzer.nl kunt u zelf bruto-nettoberekeningen over uw loon maken. U vindt daar ook andere informatie over (gelijk) loon.

Volledig minimumloon voor werknemer met tewerkstellingsvergunning

Neemt een werkgever iemand aan van buiten de EU? Dan moet hij een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor de werknemer. 1 van de voorwaarden voor deze vergunning is dat de werkgever het volledige wettelijke minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder betaalt. Ook als de werknemer jonger dan 23 jaar is of maar een deel van de week werkt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON