Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mag ik ontslagen worden als ik 65 jaar word?

Ontslag voor AOW-leeftijd ongedaan maken

Als u op uw 65e wordt ontslagen, en u bent het daar niet mee eens, moet u:

  • binnen 2 maanden aan uw werkgever laten weten dat uw ontslag in strijd is met de wet;
  • tegelijkertijd uw werkgever vragen om uw loon uit te betalen. Het gaat om het loon over de periode tussen uw ontslag en het moment waarop u AOW krijgt.

Weigert uw werkgever uw ontslag in te trekken en het loon te betalen? Dan kunt u binnen 6 maanden de rechter vragen het ontslag ongedaan te maken.

Bij uitzondering wel ontslag voor AOW-leeftijd

Ontslag eerder dan de AOW-leeftijd mag alleen als daar een goede reden voor is. Dit heet objectieve rechtvaardiging. Brandweerlieden bijvoorbeeld worden eerder hun ontslag krijgen om hun veiligheid en gezondheid te beschermen. Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt of iemand voor zijn AOW-leeftijd mag worden ontslagen. Ook de rechter kan dit beoordelen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: