Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe helpt UWV mij bij het vinden van werk?

Werk.nl

Via werk.nl kunt u vacatures zoeken, solliciteren en gebruikmaken van bijvoorbeeld workshops, sollicitatietrainingen en netwerkbijeenkomsten.

Adviseur werk

Lukt het u niet om nieuw werk te vinden? Dan krijgt u na 3 maanden werkloosheid digitale ondersteuning van een werkcoachadviseur werk (e-coaching). Werkte u bij de overheid of in het onderwijs? Dan heeft u geen werkcoachadviseur werk. Uw (ex-)werkgever is dan samen met u verantwoordelijk voor uw re-integratie.

Proefplaatsing

Als u moeite heeft om weer werk te vinden, kunt u gebruik maken van een proefplaatsing. U werkt dan maximaal 2 maanden op proef bij een werkgever, met behoud van uw uitkering. Voorwaarde is dat de werkgever de bedoeling heeft u daarna een arbeidsovereenkomst te geven voor minimaal 6 maanden. UWV moet toestemming geven voor een proefplaatsing.

Scholing

Om uw kansen op werk te vergroten, kan scholing nodig zijn. UWV betaalt geen cursus of opleiding voor WW-gerechtigden. U zult zelf voor de financiering moeten zorgen, bijvoorbeeld via een mogelijk nieuwe werkgever. Voor het volgen van scholing met behoud van uitkering moet u toestemming aan UWV vragen. Als UWV oordeelt dat er sprake is van een noodzakelijke scholing, kunt u met behoud van uw uitkering  een cursus of opleiding volgen. U mag maximaal 1 jaar een opleiding volgen. Uiterlijk 2 maanden voor uw opleiding is afgelopen, begint u weer met solliciteren.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON