Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

AIO

2011 2012 2013
Bron: CBS, Bijstandsuitkeringenstatistiek
Jaarvolume AIO (jaargemiddelde, x 1.000) 40 40 40
Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: