Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is mijn AOW?

Bedragen AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de hoogte van de AOW-uitkering. De AOW-bedragen worden ieder halfjaar aangepast.

Uw AOW

Bij de SVB kunt u zien hoe hoog uw AOW ongeveer is. U kunt ook een berekening aanvragen van de AOW die rekening houdt met uw situatie. Een overzicht van uw AOW-opbouw kunt u aanvragen via Mijn SVB. Daarvoor heeft u een Digid nodig.

Ouders en AOW

Let op: Sinds 1 januari 2015 krijgt u als alleenstaande ouder de AOW-uitkering voor alleenstaanden. Dit is in de plaats gekomen van de AOW-uitkering voor alleenstaande ouders. Daarnaast heeft u mogelijk recht op extra kindgebonden budget. Enkele andere regelingen voor ouders zijn ook aangepast in 2015, zoals de kinderbijslag

Samenwonen en AOW

Samenwonen kan gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. U krijgt dan in veel gevallen een uitkering voor gehuwden of samenwonenden. In de brochure 'AOW en gezamenlijke huishouding' leest u wanneer u een gezamenlijke huishouding heeft.

Wilt u samenwonen omdat u iemand verzorgt of omdat u zelf zorg nodig heeft? Dan blijft uw AOW-pensioen gelijk. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u niet al samenwoonde voordat de zorg nodig was.

Het kabinet heeft verschillende plannen om de AOW-uitkering voor samenwonenden aan te passen.

AOW en buitenland

Als u pas later in Nederland bent komen wonen of een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, is uw uitkering waarschijnlijk lager.
Heeft u plannen om na uw pensioen in het buitenland te gaan wonen? Dan moet u rekening houden met de verdragen die Nederland met landen buiten de EU heeft gesloten.

AOW en vakantiegeld

Over elke maand dat u AOW ontvangt, bouwt u ook vakantiegeld op. Op Mijn SVB kunt u zien hoeveel vakantiegeld u krijgt.

Extra bedrag naast AOW

U krijgt als inkomensondersteuning een extra bedrag naast uw AOW. Hoeveel dit is, hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond. Voor elk jaar heeft u 2% AOW opgebouwd.

Heeft u 50 jaar in Nederland gewoond voordat u AOW krijgt? Dan is uw AOW-opbouw 100%. U krijgt dan het volledige bedrag van € 25,35 bruto per maand. Heeft u bijvoorbeeld 25 jaar in Nederland gewoond, dan is uw AOW-opbouw 50%. U  krijgt dan 50% van € 25,35 bovenop uw AOW. 

Als u buiten Nederland woont en AOW krijgt, kunt u dit extra bedrag mogelijk ook ontvangen. Op de website van Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u in welke landen dit kan


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
AOW

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: