Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mijn AOW gaat later in. Hoe overbrug ik de periode tot ik AOW ontvang?

Overbruggingsuitkering bij te weinig inkomen

Stopt uw baan of prepensioen en krijgt u nog geen AOW? Dan kunt u tot uw AOW-uitkering ingaat, tijdelijk minder inkomen hebben dan u had voorzien. Om uw inkomen aan te vullen, kunt gebruikmaken van de tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.

Als u in aanmerking komt voor deze regeling, krijgt u in oktober 2013 een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voor wie geldt de overbruggingsregeling?

U kunt gebruikmaken van de overbruggingsregeling als u op 1 januari 2013 een van deze regelingen had:

 • VUT of prepensioen;
 • overbruggingspensioen;
 • functioneel leeftijdsontslag (FLO);
 • partnerpensioen;
 • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor (voormalige) zelfstandigen;
 • particuliere Anw-hiaatverzekering of Anw-pensioen;
 • particuliere WIA/WGA-verzekering;
 • periodieke uitkering uit een ontslagvergoeding;
 • levensloopuitkering;
 • wachtgeldregeling op basis waarvan recht op een wachtgelduitkering bestaat;
 • niet-Nederlandse uitkering die overeenkomt met een van deze regelingen.

Inkomensgrens overbruggingsregeling

De overbrugging geldt voor mensen met een inkomen tot 200% van het bruto wettelijk minimumloon (300% voor paren).

Om te bepalen of u in aanmerking komt, tellen het inkomen van uw partner en uw vermogen mee. Uw (gezamenlijke) vermogen moet onder de vrijstellingsgrens van box 3 liggen. Het eigen huis en pensioenvermogen tellen niet mee.

Looptijd en hoogte overbruggingsregeling

De overbruggingsregeling gaat in op 1 oktober 2013 en werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Het gaat om een tijdelijke regeling. De regeling eindigt op 31 december 2018.

De overbruggingsregeling is een uitkering op minimumniveau. Ander inkomen, zoals aanvullend pensioen, gaan van de uitkering af. Inkomen uit werk gaat gedeeltelijk van de uitkering af. Op de website van de SVB vindt u de bedragen van de overbruggingsuitkering.

Rekenhulp overbruggingsregeling AOW-gat

Op de website van de SVB kunt u bepalen of u onder de overbruggingsregeling valt. U ziet daar ook hoe hoog uw uitkering is.

Geen recht op overbruggingsregeling

De regeling geldt niet als uw VUT, prepensioen of 1 van de andere regelingen nog moet ingaan. Als u eerder met pensioen wilt, ga dan na welke gevolgen de hogere AOW-leeftijd voor uw inkomen heeft. Neem hiervoor contact op met uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of uw vakbond.

Bijstand

Kunt u geen gebruikmaken van deze regelingen en heeft u een inkomen onder het bijstandsniveau? Dan kunt u misschien algemene bijstand krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoen. Uw gemeente geeft hierover meer informatie.

Werkbonus

De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. Alleen werknemers die op 1 januari 2015 61 jaar of ouder zijn, kunnen deze korting krijgen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
AOW
AOW

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: