Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Bouw ik AOW op als ik in het buitenland ga wonen of werken?

AOW lager als u in het buitenland werkt

Wanneer u in het buitenland werkt, bijvoorbeeld doordat u emigreert, bent u niet meer verzekerd voor de AOW. Voor ieder jaar dat u niet verzekerd bent, wordt uw AOW met 2% gekort. Dit kunt u voorkomen door u vrijwillig te verzekeren voor de AOW.

Tijdelijk werken in het buitenland (detachering)

U bent meestal wel verzekerd voor de AOW als u voor uw werkgever tijdelijk in het buitenland werkt. Dit heet detachering. U blijft dan verzekerd voor de AOW als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wonen in het buitenland, werken in Nederland

Als u in het buitenland woont, kunt u wel verzekerd zijn voor de AOW. Dit geldt als u in Nederland werkt en belasting en premies betaalt. Met een detacheringsverklaring uit een ander land bent u niet verzekerd voor de AOW, omdat u dan verzekerd bent in het land waar u woont. 

Vrijwillige verzekering AOW

Bent u in het buitenland niet verzekerd, dan kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de AOW bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zo blijft u AOW opbouwen. U verzekert zich vrijwillig binnen 1 jaar na het einde van de verplichte verzekering voor de AOW.

Op de website van de SVB kunt u de premie berekenen voor een vrijwillige verzekering en een offerte voor vrijwillige verzekering aanvragen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
AOW

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: