Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe kan ik mijn AOW-uitkering aanvullen?

Bijstand vult onvolledige AOW aan

Als u geen volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd, kan uw inkomen lager zijn dan het minimuminkomen. Dat komt bijvoorbeeld voor als u door verblijf in het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen. Daarvoor moet u wel aan de voorwaarden voor de AIO-uitkering voldoen.

Hoogte AIO

De AIO vult uw inkomsten aan tot het minimuminkomen dat voor u geldt. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomsten en uw situatie.

Aanvragen AIO

U hoeft de AIO-aanvulling niet zelf aan te vragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt u hierover een bericht nadat u uw AOW-pensioen heeft aangevraagd.

Volledige AOW aanvullen

Heeft u een volledige AOW opgebouwd? Dan heeft u automatisch een minimuminkomen. U ontvangt dan geen AIO-aanvulling. Wel komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Daarnaast kunt u kijken naar andere mogelijkheden om uw inkomen aan te vullen.

Pensioenen van de zaak

Heeft u voor meer werkgevers gewerkt? En heeft u daar ook pensioen opgebouwd? Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de opbouw van deze pensioenen en uw AOW. Aanvullende pensioenen hebben geen gevolgen voor uw AOW-uitkering.

Weer werken

Misschien wilt u toch weer werken. Dan gelden er andere arbeidsvoorwaarden dan vóór uw pensioen. Extra inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor uw AOW-uitkering.

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om ná het bereiken van de AOW-leeftijd door te werken. Zo krijgt u straks recht op het wettelijk minimumloon en worden de mogelijkheden voor tijdelijke contracten verruimd. De Tweede en Eerste Kamer moeten dit voorstel nog behandelen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels ingaan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: