Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving AIO

2011 2012 2013
Bronnen:

SZW berekening op basis van SVB Jaarverslag
Aantal geconstateerde overtredingen met financiele benadeling (x 1.000) <0,1 <0,1 0,2
Totaal benadelingsbedrag (x €1 mln) 1,4 1,4 1,9
Download: HTML | CSV | Excel | JSON