Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke vormen van kinderopvang zijn er?

Formele kinderopvang

Vormen van formele kinderopvang zijn:

 • Dagopvang (kinderdagverblijf of crèche)

  Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen, 1 of meer dagdelen per week. Gediplomeerd personeel begeleidt en verzorgt de kinderen.
  U kunt uw  kind al aanmelden voordat het is geboren. Kinderopvangorganisaties bepalen zelf hoe ze met een wachtlijst omgaan en welke kinderen ze toelaten.

 • Gastouderopvang

  Gastouderopvang gebeurt in een gastgezin. Dit kan thuis bij de gastouder of in uw eigen huis. Gastouderopvang is geschikt als u opvang in een huiselijke omgeving zoekt.

 • Ouderparticipatiecrèches

  In ouderparticipatiecrèches vangt een groep ouders bij toerbeurt elkaars kinderen op. De overheid gedoogt deze crèches tot en met 31 december 2014.

De formele opvang moet voldoen aan kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. En geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Informele kinderopvang

Vormen van informele opvang zijn:

 • Peuterspeelzalen

  Peuterspeelzalen zijn voor kinderen vanaf 2 jaar, tot zij naar de basisschool gaan. Kinderen komen hier op vaste dagen om te spelen. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbod en kan u informeren over de mogelijkheden. 

 • Tussenschoolse opvang (overblijven)

  Op de basisschool kan uw kind tussen de middag overblijven. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor overblijven of tussenschoolse opvang. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd.

 • Vrienden- en familiediensten, incidentele oppas en au-pairs

  Dit is opvang die u meestal zelf (incidenteel) regelt.

Wanneer geen kinderopvangtoeslag

U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag in de volgende gevallen:

 • uw kind wordt opgevangen door vrienden, familie, incidentele oppas of au-pairs;
 • uw kind gaat naar de peuterspeelzaal;
 • uw kind gaat naar de tussenschoolse opvang.

Bij tussenschoolse opvang maakt het niet uit waar uw kind overblijft. Of het nu op school, bij een gastouder of bij een kinderdagverblijf is. In geen van deze gevallen komt u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: