Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Waar kan ik een klacht indienen over de kinderopvang van mijn kind?

Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie

Een klacht over het kinderdagverblijf dient u schriftelijk in bij de organisatie die de opvang verzorgt. Raadpleeg hiervoor de klachtenregeling van de organisatie.

Onafhankelijke klachtencommissie

Elke kinderopvangorganisatie moet een onafhankelijke klachtencommissie hebben of zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Dit kan een regionale of landelijke klachtencommissie zijn. Dat staat in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Hoe u uw klacht indient, staat in het klachtenreglement van de kinderopvangorganisatie.

Geschillencommissie Kinderopvang

Is de kinderopvangorganisatie aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang? Dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een vergoeding (klachtengeld). U moet wel eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie hebben doorlopen.

Klacht indienen via oudercommissie

Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. Deze commissie is de schakel tussen het bestuur en de ouders. De oudercommissie kan een klacht over de organisatie inbrengen bij de Klachtenkamer.

Klacht over toezicht en handhaving

Klacht over toezicht inspecteur

Heeft u een klacht over het toezicht door de inspecteur van de GGD? Dan kunt u bij uw regionale of lokale GGD  terecht. Heeft u als houder (eigenaar) van een kinderdagverblijf een klacht over het gedrag van de inspecteur? Dan kunt u ook bij de GGD terecht. Daar kunt u informatie over de klachtenprocedure opvragen. Een klacht indienen over het inspectierapport is niet mogelijk.

Klacht over handhaving gemeente

De gemeente controleert of organisaties voor kinderopvang zich aan de regels houden (handhaving). Heeft u daar een klacht over, dan kunt u die bij de gemeente zelf indienen.

Wilt u een klacht indienen over de behandeling door de gemeente? Informeer bij de gemeente of dit via de gemeentelijke klachtenprocedure of via de gemeentelijke ombudsman loopt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: