Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

Kinderopvangtoeslag gekoppeld aan LRKP

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP staan. De Belastingdienst controleert dit.

Voor peuterspeelzalen kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen, ook al staan ze wel in het LRKP.

Gemeente verantwoordelijk voor registratie

De gemeenten zorgen voor de registratie van kinderopvangorganisaties. Ze zijn verantwoordelijk voor de juiste informatie in het LRKP.

Eigenaren van kinderopvangorganisaties kunnen een wijziging van hun gegevens doorgeven aan de gemeente. Hiervoor gebruiken zij de volgende wijzigingsformulieren:

Gastouders met meerdere opvanglocaties

Heeft u als gastouder meerdere opvanglocaties? Dan moet u al deze locaties in het LRKP laten registreren. Sinds 1 oktober 2012 is dat wettelijk verplicht.

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvangorganisatie of een peuterspeelzaal beginnen, dan dient u een aanvraag in bij de gemeente. Informeer bij de gemeente welke gegevens u hiervoor moet aanleveren. Zo is er bijvoorbeeld een speciale Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor de eigenaren van kinderdagverblijven en gastouders.

Hieronder vindt u de aanvraagformulieren:


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Peuterspeelzaal
Kinderopvang (Nederland)

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: