Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke eisen gelden voor gastouderbureaus?

Eisen gastouderbureaus

Gastouderbureaus zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van hun gastouders. Zij moeten:

  • met gesprekken bemiddelen tussen ouders en gastouders;
  • gastouders begeleiden;
  • betalingen beheren en inzichtelijk maken;
  • een pedagogisch beleidsplan en een protocol kindermishandeling hebben;
  • jaarlijks samen met de gastouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid invullen;
  • een plan van aanpak opstellen om risico's te verminderen;
  • een oudercommissie en een klachtenregeling hebben.

Eisen personeel gastouderbureau

Voor het personeel van gastouderbureaus gelden de volgende eisen:

  • Werknemers moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Hiervoor gebruiken zij het Aanvraagformulier VOG voor medewerkers in kinderopvang.
  • De eigenaar mag geen gastouder zijn bij het eigen gastouderbureau. De eigenaar mag ook niet als ouder gebruikmaken van het eigen gastouderbureau.
  • Elke gastouder moet ten minste 16 uur per jaar kunnen besteden aan bemiddeling en begeleiding. Het gastouderbureau moet zorgen voor voldoende medewerkers om aan deze eis te voldoen.

GGD controleert gastouderopvang

De GGD controleert gastouderbureaus jaarlijks of zij voldoen aan de wettelijke eisen. Dit gebeurt meestal onaangekondigd. Ook controleert de GGD steekproefsgewijs een deel van de gastouders.

Om ingeschreven te blijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspelzalen (LRKP) moet een gastouderbureau voldoen aan alle eisen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Kinderopvang (Nederland)

Download: HTML | CSV | Excel | JSON