Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat moet ik doen als ik word ontslagen?

Ontslagprocedure UWV

Meestal vraagt de werkgever bij UWV toestemming voor ontslag aan. UWV geeft de ontslagvergunning af op voorwaarde dat uw werkgever zich aan de wettelijke regels voor ontslag heeft gehouden. U kunt dit ontslag bij de kantonrechter aanvechten.

De ontslagprocedure via UWV is straks alleen mogelijk bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Of als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ontslagprocedure kantonrechter

Uw werkgever kan u soms ook via de kantonrechter ontslaan. Bijvoorbeeld bij:

  • ontslag op staande voet;
  • slechte bedrijfseconomische omstandigheden;
  • langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • regelmatig veelvuldig ziekteverzuim;
  • een verstoorde arbeidsverhouding.

Het kabinet gaat de ontslagprocedure via de kantonrechter beperken tot de volgende gevallen:

  • als er sprake is van een persoonlijk geschil;
  • als er sprake is van een 'in de persoon gelegen reden' voor ontbinding van het arbeidscontract.

WW-uitkering na ontslag

Na ontslag kunt u recht hebben op een WW-uitkering. UWV beoordeelt dit. Heeft u geen recht op een WW-uitkering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Ontslagvergoeding

Als u wordt ontslagen, kunt u recht hebben op ontslagvergoeding. De kantonrechter bepaalt dit. Via een rechtsbijstandverzekering kunt u zich bij de kantonrechter laten bijstaan. U kunt ook terecht bij het Juridisch Loket, een advocaat of uw vakbond.

Uitkering wegens betalingsonmacht

Bent u ontslagen omdat uw werkgever financiële problemen heeft? Dan kunt u recht hebben op een uitkering wegens betalingsonmacht. U kunt voor deze uitkering bij UWV terecht.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON