Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe kan ik ontslag nemen?

Vast contract opzeggen

Heeft u een vast contract en wilt u ontslag nemen? Dan moet u zich houden aan de opzegtermijn die in uw arbeidsovereenkomst staat.

Tijdelijk contract opzeggen

Heeft u een tijdelijk contract en wilt u tussentijds ontslag nemen? Dat kan alleen als u daar vooraf afspraken over heeft gemaakt in de arbeidsovereenkomst.

Ontslag nemen tijdens proeftijd

Tijdens uw proeftijd kunt u het arbeidscontract op ieder moment opzeggen. U moet dit schriftelijk doen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedkeuren, spreekt u met uw werkgever af dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Het is verstandig om de afspraken over het ontslag schriftelijk vast te leggen.

Contract loopt af

Uw contract kan ook 'van rechtswege' eindigen. Een contract voor 1 jaar bijvoorbeeld eindigt vanzelf wanneer dat jaar voorbij is. Het hoeft dus niet te worden opgezegd. Er kan ook een ontbindende voorwaarde in het contract staan. U vervangt bijvoorbeeld een werknemer die ziek is. Als de zieke werknemer weer beter is, loopt uw contract om die reden af.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON