Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Bijstand buitenland

2011 2012 2013
Bron: SVB, Jaarverslag
Aantal huishoudens bijstand buitenland (x 1.000) 0,2 0,2 0,2
Download: HTML | CSV | Excel | JSON