Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mag ik worden ontslagen als ik ziek of arbeidsongeschikt ben?

Wel ontslag bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

In de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u ontslag krijgen in de volgende gevallen:

 • Ziek na ontslagvergunning UWV

  Bent u pas ziek bent geworden nadat uw werkgever een verzoek om ontslag aan UWV heeft gedaan? Dan kunt u wel ontslag krijgen. Uw ziekte was dan niet de reden voor uw ontslag.
 • Onvoldoende medewerking aan uw re-integratie

  Werkt u volgens UWV niet of onvoldoende mee aan uw re-integratie? Dan kunt u binnen 2 jaar ontslag krijgen. Bijvoorbeeld als u niet meewerkt aan omscholing of geen ander passend werk wilt gaan doen.
 • Cao

  In uw cao staat dat u wel binnen 2 jaar uw ontslag kunt krijgen.

Regelmatig ziek en ontslag

Bent u langere tijd regelmatig ziek thuis? Dan mag uw werkgever u ontslaan. Bijvoorbeeld omdat door uw ziekte het werk van uw collega's of het productieproces onder druk komt te staan. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

 • gevolgen van uw ziekteverzuim voor de organisatie;
 • hoogte van het gemiddelde ziekteverzuim binnen de organisatie; 
 • mogelijkheden om uw arbeidsomstandigheden te verbeteren.

UWV beslist of uw werkgever u om deze reden mag ontslaan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Arbeidsongeschiktheid

Download: HTML | CSV | Excel | JSON