Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Mag ik worden ontslagen als ik zwanger ben?

Tijdelijk contract niet verlengd

Heeft u een tijdelijk contract dat afloopt tijdens uw zwangerschap? Dan hoeft uw werkgever uw contract niet te verlengen. Maar uw zwangerschap mag niet de reden zijn om uw contract niet te verlengen. Want dan maakt uw werkgever een direct onderscheid tussen mannen en vrouwen. Daarmee zou hij schuldig zijn aan discriminatie.

Wel ontslag tijdens zwangerschap

Alleen in speciale gevallen is ontslag tijdens zwangerschap mogelijk. Bijvoorbeeld als de onderneming of uw afdeling de werkzaamheden beëindigt. Ook kan uw werkgever u ontslaan als u zich ernstig misdraagt. Bijvoorbeeld als u fraude pleegt of gewelddadig bent. In die gevallen maakt het niet uit of u zwanger bent of niet.

Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof mag u nooit worden ontslagen. Dit geldt ook voor de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON