Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer mag ik worden ontslagen?

Geldige redenen voor ontslag

U kunt in de volgende gevallen worden ontslagen:

 • Om bedrijfseconomische redenen (collectief ontslag)

  Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing. Zo'n ontslag is ook mogelijk als bijvoorbeeld een deel van de activiteiten van het bedrijf wordt afgestoten. 
 • U functioneert niet of bent niet geschikt voor uw werk

  Uw werkgever moet u meerdere malen gezegd hebben dat u niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur in beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. U moet tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren. Als u niet goed functioneert door ziekte, mag u niet worden ontslagen.
 • U heeft een meningsverschil met uw werkgever

  Als de relatie tussen u en uw werkgever niet meer te herstellen is, mag hij u ontslaan.
 • U heeft ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden

  Dit geldt alleen als uw werkgever geen andere functie of aangepaste werkzaamheden voor u heeft.
 • U bent langdurig arbeidsongeschikt

  U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden. Daarna is dit wel mogelijk. 
 • U gedraagt zich onbehoorlijk

  U gedraagt zich onbehoorlijk als u bijvoorbeeld diploma's vervalst, collega's bedreigt of uzelf of anderen in gevaar brengt. Of als u steelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt. Ook als u zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht gedraagt u zich onbehoorlijk.
 • Als u en uw werkgever allebei instemmen met het ontslag

  Dit heet ontslag met wederzijdse instemming. U en uw werkgever spreken dan af hoe en wanneer u ontslag neemt in een beëindigingsovereenkomst.
 • U bereikt de AOW-leeftijd

  Als u de leeftijd bereikt waarop u in aanmerking komt voor AOW mag uw werkgever u ontslaan.

Ontslagbescherming

Uw werkgever mag u niet ontslaan:

Geen geldige reden voor ontslag is onder andere:

 • uw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie);
 • omdat u ouderschapsverlof wilt opnemen; 
 • omdat u lid bent van een vakbond;
 • omdat u lid bent van een bepaalde politieke organisatie; 
 • omdat het bedrijf wordt overgenomen;
 • omdat u niet op zondag wilt werken.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:30:33
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON