Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke opzegtermijn geldt bij ontslag?

Wettelijke opzegtermijn

De opzegtermijn staat meestal in uw arbeidsovereenkomst of in uw cao. Als dit niet zo is, moet uw werkgever zich houden aan de volgende termijnen:

Wettelijke opzegtermijn bij ontslag
Arbeidsduur Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar  1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar  2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar  3 maanden
15 jaar of langer  4 maanden

Ontslag direct in laten gaan

Bij ontslag kunt u ook met uw werkgever overeenkomen dat u per direct stopt met werken. U moet hier beiden mee instemmen. Het is belangrijk deze afspraak schriftelijk vast te leggen.

Zelf ontslag nemen? 1 maand opzegtermijn

Als u zelf ontslag neemt, geldt altijd een opzegtermijn van 1 maand. Behalve als u dit anders heeft afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Tijdelijk contract opzeggen

U en uw werkgever kunnen een tijdelijk arbeidscontract niet tussentijds opzeggen. Behalve als u dit anders heeft afgesproken in het contract. Het contract mag wel worden beëindigd als u en uw werkgever daarmee allebei instemmen. Ook kunt u om dringende redenen uw ontslag krijgen, zoals bij ontslag op staande voet.

Opzegtermijn oudere werknemers

Was u op 1 januari 1999 ouder dan 45 jaar? Dan kunt u een langere opzegtermijn hebben opgebouwd. Maar dit geldt niet als u na 1 januari 1999 van werkgever bent gewisseld.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON