Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe kan ik inburgeren?

Inburgeringsexamen tot 1 januari 2015

Het oude inburgeringsexamen blijft bestaan tot 1 januari 2015. Tijdens het oude inburgeringsexamen moet u laten zien dat u voldoende Nederlands spreekt, leest en schrijft. Ook moet u laten zien dat u kennis heeft van de Nederlandse samenleving.

Het examen bestaat uit 1 praktijkexamen en 3 centrale examens (Toets Gesproken Nederlands, Elektronisch Praktijk Examen en Kennis Nederlandse Samenleving). Als u alle examens heeft gehaald, krijgt u het inburgeringsdiploma en bent u ingeburgerd.

Bent u voor 1 januari 2013 met de inburgering begonnen? Dan kunt u kiezen voor het oude of het nieuwe examen.

Inburgeringsexamen vanaf 1 januari 2013

Het inburgeringsexamen bestaat vanaf 1 januari 2013 uit leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid op niveau A2 en Kennis van de Nederlandse Samenleving .

Als u het inburgeringsexamen niet haalt

Haalt u het examen niet binnen 3 jaar? Dan kunt u een boete krijgen. U krijgt misschien ook geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Als u recht op asiel heeft, geldt dit laatste niet.

Staatsexamen Nederlands als Tweede taal (NT2)

In plaats van een inburgeringsexamen kunt u ook staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) doen. Bijvoorbeeld als u in uw eigen land een goede opleiding heeft gehad. Of als u na de basisschool (een aantal jaren) de middelbare school heeft gedaan.

Diploma beroepsonderwijs

Wilt u graag een beroepsopleiding volgen? Als u examen doet in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en een diploma haalt, hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. 

Analfabeten en inburgering

Mensen die moeten inburgeren en niet kunnen lezen of schrijven, kunnen eerst een alfabetiseringscursus volgen. Zij kunnen een verlenging van de inburgeringstermijn krijgen van maximaal 2 jaar. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON