Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Moet ik mijn inburgering zelf betalen?

Geld lenen voor inburgeringscursus en examen

Als u inburgert bent u zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het inburgeringsexamen. Ook moet u de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen zelf betalen. Als u hiervoor geen geld heeft kunt u geld lenen. U kunt ook geld lenen voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Komt u naar Nederland voor gezinshereniging? Dan kunt u maximaal € 5.000 lenen.

Asielgerechtigd en lenen

Heeft u recht op asiel? Dan kunt  u maximaal € 10.000 lenen. Slaagt u voor het examen? Dan hoeft u de lening niet terug te betalen.

Voorwaarden  geld lenen

De overheid stelt  de volgende voorwaarden om geld te lenen voor inburgering:

  • U besteedt het geld aan de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen. Of aan de cursus en het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2). Als u recht heeft op asiel mag u (een deel van) het geld gebruiken voor een alfabetiseringscursus.
  • U moet binnen 3 jaar uw inburgeringsdiploma halen. Lukt dat niet en heeft u daarvoor geen goede reden? Dan loopt u het risico op een boete en eventueel intrekking van uw verblijfsvergunning. Voor asielgerechtigden geldt dat laatste niet.

Voor 1 januari 2013 begonnen met inburgering

Per 1 januari 2013 zijn de eisen voor inburgering strenger geworden. Bent u voor 1 januari 2013 met uw inburgering begonnen? Dan blijft u uw rechten en plichten bij inburgering houden. Voor informatie hierover kunt u bij uw gemeente terecht.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: