Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe hoog is de WAO-uitkering?

Geen instroom meer in WAO

De WAO geldt alleen nog voor mensen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen. Zij zijn voor minimaal 15% arbeidsongeschikt. Sinds 2006 vallen arbeidsongeschikten meestal onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

WAO loondervingsuitkering

Alleen mensen die 33 jaar of ouder zijn, kunnen in aanmerking komen voor de loondervingsuitkering. De loondervingsuitkering duurt minimaal een half jaar en maximaal 6 jaar. Dit hangt af van de leeftijd waarop u arbeidsongeschikt bent geworden.

De hoogte van de loondervingsuitkering hangt af van:

  • het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u  arbeidsongeschikt werd.
  • de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. Dit hangt af van wat u nu nog kunt verdienen en wat u zou verdienen als u niet arbeidsongeschikt was geworden.

Op de website van het UWV vindt u informatie over de hoogte van uw loondervingsuitkering. En hoe lang u deze ontvangt.

WAO Vervolguitkering

Ontvangt u geen loondervingsuitkering meer, maar bent u nog arbeidsongeschikt? Dan gaat u over op de vervolguitkering. Bent u jonger dan 33 jaar, dan komt u direct in aanmerking voor een vervolguitkering.

Op de website van UWV staat informatie over de hoogte van de vervolguitkering. De vervolguitkering loopt door tot uw AOW-leeftijd, zolang u aan de voorwaarden voldoet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: