Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wie heeft er (nog) recht op een WAO-uitkering?

Voorwaarden WAO-uitkering

U komt alleen nog in aanmerking voor een WAO-uitkering als u:

  • op dit moment al een WAO-uitkering ontvangt;
  • voor 1 januari 2004 langdurig ziek bent geworden en minimaal 15% arbeidsongeschikt bent verklaard.

Herkeuring WAO

Ontvangt u een WAO-uitkering en verandert uw situatie? Of denkt UWV dat uw situatie in de toekomst kan veranderen? Dan kunt u een herkeuring krijgen. Een herkeuring voor de WAO bestaat uit een medisch en meestal ook een arbeidsdeskundig onderzoek. De uitslag kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Minder arbeidsongeschikt na keuring

Blijkt uit uw herkeuring dat u minder arbeidsongeschikt bent geworden? Dan wordt uw WAO-uitkering verlaagd.

Om uw inkomen aan te vullen, gaat u op zoek naar (meer) werk. Lukt het niet om (meer) passend werk te vinden, dan kunt u een uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) aanvragen. Deze krijgt u dan naast uw (verlaagde) WAO-uitkering.

Blijkt uit uw herkeuring dat u niet meer arbeidsongeschikt bent? Dan wordt uw WAO-uitkering stopgezet. Het is dan uw eigen verantwoordelijkheid om werk te zoeken. Lukt het niet om werk te vinden, dan kunt u een WW-uitkering aanvragen.
Had u naast uw WAO-uitkering al een WW-uitkering, dan bekijkt UWV of u in aanmerking komt voor een hogere WW-uitkering.

Einde WAO-uitkering

Uw WAO-uitkering heeft geen vaste einddatum. U krijgt de uitkering zolang u aan alle voorwaarden voldoet. U voldoet niet meer aan de voorwaarden als u:

  • minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt;
  • niet meewerkt aan de (her)beoordeling;
  • langer dan 3 maanden in een land buiten de EU bent of een land waarmee Nederland geen verdrag over sociale zekerheid heeft;
  • 1 maand of langer in detentie bent;
  • recht krijgt op een AOW-uitkering.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: