Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

WAO+IVA+WGA

2011 2012* 2013*
Bron: UWV, Kwantitatieve informatie

*Voorlopige cijfers

** aanvullende berekening tot 12 maandscijfer vanwege opname 11,5 maandscijfer in UWV Jaarverslag
WAO + IVA + WGA
Bestand in uitkeringen (ultimo, x 1.000) 582 568 560
waarvan WAO 444 406 373
waarvan IVA 36 43 51
waarvan WGA 102 119 135
Bestand als percentage van de verzekerde populatie (%) 8,3 8,2 7,9
Instroom in uitkeringen (x 1.000) 41 39 38
waarvan WAO 3,1 2,3** 1,0
waarvan IVA 7,8 7,3** 7,9
waarvan WGA 30 29** 29
Instroomkans WAO + WIA (%) 0,6 0,5 0,5
Percentage vangnet Ziektewet in instroom WIA (%) 51 52 52
Uitstroom uit uitkeringen (x 1.000) 55 55 47
waarvan WAO 46 43** 35
waarvan IVA 3,1 3,7** 4,2
waarvan WGA 6,7 7,8** 8,5
Doorstroom van WGA naar IVA (x 1.000) 3,2 3,8 5,0
Uitstroomkans WAO + WIA (%) 8,7 8,8 7,8
WGA
Aandeel werkende WGA’ers met resterende verdiencapaciteit (%) 48 46 43
Download: HTML | CSV | Excel | JSON