Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Voorwaarden WW

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

  • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
  • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
  • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
  • in minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). 
  • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Verder is het belangrijk dat u zich op tijd hebt ingeschreven als werkzoekende bij UWV.

Wekeneis

De wekeneis houdt in dat u in minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd. Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt en weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering, tellen niet mee. 

WW bij gedeeltelijke werkloosheid

Vindt u een baan voor minder uren dan waarvoor u de WW-uitkering ontving? Dan houdt u een uitkering voor het verschil in uren. Als het verschil minder is dan 5 uur, bent u niet langer werkloos. De uitkering stopt dan.

Voorbeeld: u heeft een WW-uitkering voor 36 uur en u vindt vervolgens een baan voor 24 uur. Dan heeft u recht op een WW-uitkering voor de overgebleven 12 uren.

Arbeidsongeschiktheid en WW

Als u een arbeidongeschikheidsuitkering (WAO-, IVA- of WGA-uitkering) heeft, dan kunt u meestal geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Bent u na een herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard, maar heeft u nog geen passend werk gevonden? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering. U hoeft dan niet te voldoen aan de jareneis van de WW.

Kabinetsplannen aanpassing WW

Het kabinet wil de regels voor de WW aanpassen. De wijzigingen gelden alleen voor nieuwe gevallen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: