Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Moet ik solliciteren als ik een WW-uitkering heb?

Geen sollicitatieplicht

In de volgende gevallen hoeft u niet te solliciteren als u een WW-uitkering hebt:

 • U bent op de 1e dag van uw werkloosheid 64 jaar of ouder.
 • U bent met vakantie (en voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden).
 • U bent met toestemming van UWV bezig een eigen bedrijf te starten.
 • U kunt niet werken door weersomstandigheden of werktijdverkorting.
 • U volgt een opleiding die voor uw re-integratie noodzakelijk is (UWV beoordeelt of de opleiding noodzakelijk is).
 • U werkt op basis van een proefplaatsing.
 • U verleent mantelzorg of doet vrijwilligerswerk met instemming van UWV.

Ontheffing sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk en mantelzorg

In overleg met uw werkcoach kunt u misschien een half jaar ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. Dit kan als u:

 • Mantelzorg verricht

  Mantelzorg is de noodzakelijke zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid. Hierbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg.
 • Vrijwilligerswerk doet

  Vrijwilligerswerk is onbetaald werk voor bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling. Om de ontheffing te krijgen moet het vrijwilligerswerk noodzakelijk zijn om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast moet u minstens 20 uur per week aan dit vrijwilligerswerk besteden.

Het UWV kan uw ontheffing van de sollicitatieplicht verlengen met 6 maanden. Na 1 jaar is een verlenging mogelijk met steeds 1 maand. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Ontheffing sollicitatieplicht vanwege persoonlijke omstandigheden

Krijgt u plotseling een ernstige crisissituatie in uw privéleven, bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie of een ernstige ziekte? Dan kunt u voor maximaal 4 weken ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: