Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat doet een bedrijfscommissie?

Bemiddeling bedrijfscommissie

De bedrijfscommissie is het eerst aangewezen adres als de werkgever en de personeelsvertegenwoordiging het niet eens worden. Maar ook als de werkgever weigert een OR in te stellen. Iedere werknemer, ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of vakbond met leden in de onderneming kan om bemiddeling vragen.

Soorten bedrijfscommissies

Er zijn 3 bedrijfscommissies:

  • Bedrijfscommissie Markt I (voor commerciële ondernemingen);
  • Bedrijfscommissie Markt II (voor zorg, welzijn en sociaal-culturele instellingen);
  • Bedrijfscommissie voor de Overheid.

De Bedrijfscommissies Markt I & II zijn ingesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER). De Bedrijfscommissie voor de Overheid door het ministerie van BZK.

Geen oplossing bedrijfscommissie?

Leidt bemiddeling door de bedrijfscommissie niet tot een oplossing? Dan kan de kantonrechter worden ingeschakeld.

Uitzondering: niet via bedrijfscommissie

Ontstaat onenigheid na een besluit waar de OR advies over moest geven? Dan kan de OR direct beroep aantekenen bij de Ondernemingskamer. Alleen in dat geval hoeft de OR het conflict niet eerst voor te leggen aan een bedrijfscommissie.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Bedrijfscommissie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON