Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat doet een personeelsvertegenwoordiging (PVT)?

Bedrijven met minder dan 10 werknemers kunnen een PVT instellen voor bijvoorbeeld overleg over arbeidstijden.

Leden personeelsvertegenwoordiging

De PVT bestaat uit minstens 3 werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen in een geheime, schriftelijke stemming. Alle personeelsleden zijn verkiesbaar en mogen stemmen, behalve de directie.

Rechten personeelsvertegenwoordiging

De PVT heeft de volgende rechten:

  • Instemmingsrecht

    De werkgever moet de PVT om instemming vragen. Bijvoorbeeld als hij regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim wil vaststellen of veranderen.
  • Adviesrecht

    De werkgever moet de PVT om advies vragen. Bijvoorbeeld over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid of de arbeidsvoorwaarden.
  • Recht op informatie

    De werkgever moet de PVT tijdig voorzien van juiste informatie. Dit mag schriftelijk of mondeling.

De PVT mag commissies instellen of deskundigen raadplegen. Als de werkgever hiervoor moet betalen, moet hij vooraf toestemming geven.

Aanvullende afspraken medezeggenschap

De PVT kan extra rechten hebben als dat in de cao staat. Ook kan de PVT aanvullende afspraken maken met de werkgever. Bijvoorbeeld over de rechtspositie van de leden en over het instemmingsrecht. Of over procedures, zoals de manier waarop de werkgever de PVT informeert bij een instemmingsaanvraag.

Tijdsbesteding PVT-leden

Net als OR-leden mogen leden van de PVT tijdens werktijd vergaderen en gebruikmaken van de voorzieningen van het bedrijf. In overleg met de werkgever mogen ze een aantal uren per jaar hun werk onderbreken om een cursus te volgen of overleg met hun achterban te voeren.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Ondernemingsraad (Nederland)
PVT

Download: HTML | CSV | Excel | JSON