Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat doet een personeelsvergadering (PV)?

Wanneer personeelsvergadering

Een onderneming met 10 tot 50 werknemers zonder OR of PVT moet een PV organiseren. Minstens 2 keer per jaar moet de werkgever met zijn werknemers bijeenkomen. Als een kwart van de werknemers dat vraagt, moet dat ook op andere momenten. De PV is in werktijd. Alle aanwezigen kunnen hun standpunten naar voren brengen en voorstellen doen.

Algemeen beleid bespreken

Minstens 1 keer per jaar bespreekt de PV de algemene gang van zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • omzetgegevens;
 • marktontwikkelingen;
 • concurrentiepositie;
 • opzet nieuwe activiteiten van de onderneming.

Als de werkgever verplicht is zijn jaarrekening en jaarverslag te publiceren, worden ook die in de personeelsvergadering besproken. De werknemers krijgen dan een exemplaar.

Sociaal beleid bespreken

Verder moet de PV  minstens 1 keer per jaar het sociale beleid van de onderneming bespreken. Bijvoorbeeld:

 • werkgelegenheid;
 • positie van specifieke groepen zoals deeltijdwerkers;
 • arbeidsomstandigheden;
 • scholing van de werknemers.

Adviesrecht personeelsvergadering

De werkgever moet de werknemers vooraf en op tijd advies vragen over beslissingen:

 • die kunnen leiden tot verlies van werk;
 • met ingrijpende gevolgen voor werkzaamheden, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden;
 • die effect kunnen hebben op collectieve regelingen (bijvoorbeeld werk- en rusttijden, pensioen, vakantiedagen, reiskosten en opleidingen).

Werknemers mogen individueel of gezamenlijk, mondeling of schriftelijk adviseren. Maar de werkgever  hoeft het advies van zijn werknemers niet op te volgen.

De beslissing moet ten minste een kwart van alle werknemers in de onderneming betreffen. Als dit niet het geval is, hoeft de werkgever geen advies aan de personeelsvergadering te vragen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Bert Middel
PV

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: