Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Kan ik als lid van de ondernemingsraad (OR) worden ontslagen?

Ontslag leden OR

De werkgever mag OR-leden (en leden van een vaste of onderdeelcommissie) alleen ontslaan:

  • in hun proeftijd;
  • met wederzijds goedvinden (schriftelijk); 
  • bij sluiting van (een deel van) de onderneming; 
  • bij ontslag op staande voet; 
  • wanneer er belangrijke redenen zijn, na toestemming van de kantonrechter.

Dit geldt ook voor leden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Ontslagbescherming andere medewerkers

Ook werknemers die bij het werk van de OR betrokken zijn, hebben ontslagbescherming. Dat zijn:

  • werknemers die zich inspannen om een OR in te stellen;
  • kandidaat-ondernemingsraadleden (tot na de verkiezingen);
  • ex-ondernemingsraadleden (tot 2 jaar na lidmaatschap);
  • leden van een voorbereidingscommissie.

Zij kunnen alleen worden ontslagen met toestemming van de kantonrechter.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Ondernemingsraad
OR

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: