Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat zijn ondernemingsraadcommissies?

Redenen om OR-commissies in te stellen

De OR stelt bijvoorbeeld een ondernemingsraadcommissie in om:

 • het OR-werk beter te verdelen;
 • meer aandacht te geven aan bepaalde onderwerpen of afdelingen;
 • specialistische kennis op te bouwen;
 • meer mensen (ook niet-OR-leden) bij de medezeggenschap te betrekken.

Soorten OR-commissies

De ondernemingsraad kan 3 soorten commissies instellen:

 • Vaste commissie

  Een vaste commissie behandelt een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en welzijn of de OR-verkiezingen. De meerderheid van de leden van een vaste commissie moet OR-lid zijn.
 • Onderdeelcommissie

  Een onderdeelcommissie (OC) gaat over de zaken van een zelfstandige afdeling van een onderneming. Een OC is te zien als een afdelings-OR. In zo'n OC zitten werknemers van de afdeling en eventueel een OR-lid.
 • Voorbereidingscommissie

  Een voorbereidingscommissie bereidt een onderwerp voor dat de OR wil behandelen. Bijvoorbeeld een advies over de benoeming van een bestuurder. Zo'n commissie wordt voor een bepaalde tijd ingesteld. Er kunnen naast OR-leden ook andere werknemers in zitten.

OR-commissie instellen

Om een commissie in te stellen maakt de OR eerst een concept instellingsbesluit. Daarin staat:

 • welke taken en bevoegdheden de commissie krijgt;
 • hoe de commissie is samengesteld;
 • wat de werkwijze van de commissie zal zijn.

De OR legt dit concept voor aan de werkgever. Maakt de werkgever bezwaar tegen de instelling van de OR-commissie? Dan kan de OR een bedrijfscommissie om bemiddeling vragen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON