Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Fraude en handhaving WAO+IVA+WGA

2011 2012 2013
Bronnen:

UWV, Kwantitatieve informatie
Aantal geconstateerde overtredingen met financiele benadeling (x 1.000) 1,5 1,7 1,7
Totaal benadelingsbedrag (x €1 mln) 8,0 9,2 12,4
Download: HTML | CSV | Excel | JSON