Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wanneer kan ik een klacht indienen bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)?

Wat de Inspectie SZW doet

De Inspectie SZW onderzoekt overtredingen op het gebied van:

  • arbeidsomstandigheden;
  • arbeidstijden;
  • minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • vreemdelingen en werk.

Eerst met uw werkgever praten, dan klacht indienen

U kunt een klacht eerst met uw werkgever of met het bedrijf proberen op te lossen. Als dit niet mogelijk is, kunt u naar de Inspectie SZW stappen. U kunt uw klacht indienen via het digitale meldingsformulier op de website van de Inspectie SZW.

Inspectie SZW en anonieme klachten

De Inspectie SZW maakt nooit aan de werkgever bekend dat er een klacht is ingediend. Wilt u uw klacht toch anoniem indienen bij de Inspectie SZW, dan respecteert de Inspectie dat. De Inspectie kan u dan alleen niet de resultaat van het onderzoek meedelen.
Soms zal het bedrijf of uw werkgever toch een vermoeden krijgen dat er een klacht is ingediend. Dan overlegt de Inspectie SZW eerst met u. Pas daarna gaat de Inspectie verder met de behandeling van de klacht.

Ernstige arbeidsongevallen melden

Een ernstig arbeidsongeval hoeft u als werknemer niet zelf te melden. Een bedrijf is namelijk verplicht om ernstige arbeidsongevallen direct telefonisch aan de Inspectie SZW te melden. Het gaat dan om arbeidsongevallen met dodelijke afloop, blijvend letsel of ziekenhuisopname.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Arbeidsinspectie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON