Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Wat als mijn werkgever zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt?

Ondernemingsraad let op naleven Arbeidstijdenwet

In grotere organisaties heeft ook de ondernemingsraad als taak erop te letten dat de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd. U kunt uw ondernemingsraad informeren als u denkt dat uw werkgever zich niet aan de regels houdt.

Niet naleven Arbeidstijdenwet melden

De Inspectie SZW voert regelmatig controles uit. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doet dit voor de vervoerssectoren. Het Staatstoezicht op de Mijnen ziet erop toe of de regels voor mijnbouwinstallaties worden nageleefd. Vermoedt u dat normen worden overschreden en u kunt geen oplossing vinden met uw werkgever? Dan kunt u de overtreding (anoniem) melden bij de genoemde Inspectiediensten.

Controles en boetes bij niet naleven Arbeidstijdenwet

De Inspectie SZW en de ILT voeren regelmatig controles uit. Wanneer een bedrijf de wettelijke regels niet naleeft, kan het een boete krijgen. Blijft het bedrijf daarna toch de regels overtreden? Dan moet het rekening houden met strafrechtelijke vervolging. Dit kan als de overtreding de gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in gevaar brengt.

Strengere maatregelen tegen overtredingen Arbeidstijdenwet

Het kabinet heeft in 2013 strengere maatregelen tegen overtredingen van de Arbeidstijdenwet ingevoerd. Er worden vaker en hogere boetes opgelegd bij overtreding van de arbeidstijdenwet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Arbeidstijdenwet

Download: HTML | CSV | Excel | JSON

Zie ook: