Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Welke soorten verlof zijn er?

Soorten verlof

De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg:

Andere afspraken in cao

Werkgevers en werknemers kunnen aanvullende of afwijkende afspraken maken in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

Wijzigingen in verlofregelingen voor ouders

Het kabinet wil een aantal verlofregelingen voor ouders aanpassen. De wijzigingen zijn een onderdeel van de Wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON