Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe kan ik ouderschapsverlof aanvragen?

Ouderschapsverlof aanvragen bij werkgever

U vraag het ouderschapsverlof aan bij uw werkgever. U doet dit ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat. Sommige werkgevers hebben hiervoor een formulier. In uw verzoek geeft u ook aan hoe u het ouderschapsverlof wilt opnemen.

Ouderschapsverlof opnemen vanaf 1 januari 2015

Het ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Sinds 1 januari 2015 heeft u meer rechten. U mag nu zelf bepalen hoe en wanneer u dit verlof opneemt. 

Ouderschapsverlof voor 1 januari 2009 opgenomen

Heeft u voor 1 januari 2009 voor een kind al (gedeeltelijk) ouderschapsverlof opgenomen? Dan gelden voor u nog de strengere regels. U kunt:

  • het verlof over een langere periode dan 6 maanden verdelen;
  • meer uren verlof per week opnemen. Bijvoorbeeld fulltime verlof;
  • het verlof opsplitsen in 2 of 3 delen (elk deel moet minimaal 1 maand duren).

Kan mijn werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Uw werkgever mag in principe uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen doen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen. Bijvoorbeeld als uw voorstel het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval spreekt uw werkgever een andere verdeling van de verlofuren met u af.

Komt u er samen niet uit? Dan mag uw werkgever zelf de indeling van de verlofuren vaststellen. Dit kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Als u het echt niet eens bent met de verdeling, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter.

Nieuwe werkgever en ouderschapsverlof

Heeft u uw ouderschapsverlof in delen opgenomen en vindt u een nieuwe baan? Dan houdt u bij uw nieuwe werkgever recht op het deel van het verlof dat u nog niet heeft opgenomen.

Ouderschapsverlof stopzetten

Als u uw ouderschapsverlof door onvoorziene omstandigheden wilt stopzetten, vraagt u dit schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever mag dit verzoek alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen. Uw werkgever heeft 4 weken de tijd om op uw verzoek te reageren.

Uw ouderschapsverlof vervalt niet wanneer u dit stopzet omdat u zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof wilt opnemen. In dat geval mag u het onderbroken ouderschapsverlof op een latere datum opnemen. U moet hiervoor een verzoek indienen bij uw werkgever. Uw werkgever mag het verzoek niet weigeren.

Werktijden aanpassen na ouderschapsverlof

Na afloop van uw verlof kunt u ervoor kiezen uw werktijden tijdelijk aan te passen. U verandert dan tijdelijk alleen de verdeling van de uren waarop u werkt. Het aantal werkuren verandert niet. U dient hiervoor 3 maanden voordat uw ouderschapsverlof afloopt een verzoek in bij uw werkgever. Uw werkgever moet hier uiterlijk 4 weken voor het einde van uw verlof op reageren. Hij hoeft er niet mee in te stemmen.

Deze aanpassing van uw werktijden duurt in principe 1 jaar. Als uw werkgever ermee instemt, kan het ook langer zijn.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Ouderschapsverlof

Download: HTML | CSV | Excel | JSON