Ziekte en zwangerschap

Tegemoet­koming ouders

Meer informatie

Hoe lang heb ik recht op onbetaald verlof?

Voorbeelden van onbetaald verlof

Onbetaald verlof kunt u om verschillende redenen opnemen. Bijvoorbeeld omdat u:

  • moet zorgen voor een ernstig ziek kind of ernstig zieke ouders (langdurend zorgverlof);
  • vrij wilt om tot rust te komen of te reizen (sabbatical);
  • voor kinderen onder de 8 jaar moet zorgen (ouderschapsverlof);
  • verlof wilt opnemen voordat u met pensioen gaat.

Recht op onbetaald verlof

Ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof zijn in de wet geregeld. Alle overige vormen van onbetaald verlof zijn dat niet. Kijk in uw cao wat hiervoor de afspraken zijn. Er kunnen ook afspraken staan in een regeling tussen uw werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Duur onbetaald verlof

Hoe lang u recht heeft op onbetaald verlof is afhankelijk van het soort verlof. Ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof hangen af van het aantal uren dat u werkt. Over de andere vormen van onbetaald verlof kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken, bijvoorbeeld in de cao.

Onbetaald verlof aanvragen

U vraagt onbetaald verlof aan bij uw werkgever.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het combineren van werken en leren?
Moet ik stage lopen als ik een mbo-opleiding volg?
Wat is de prestatiebeurs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Welke rechten heb ik als de school mijn mbo-opleiding verandert of stopzet?
Wie is verantwoordelijk voor het examen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Wat kan ik doen met mijn mbo-diploma op niveau 4?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON